Zyskaj pieniądze
Atrakcyjne ceny dla małych i średnich firm

telefon (52) 315-73-33
biuro@idealBHP.pl

Oferta / Obsługa BHP

Świadczymy wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, jako zewnętrzna służba BHP sprawujemy stały nadzór nad warunkami pracy. W ramach usług wykonujemy wszelkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów. Wszystkie przekazane nam dane i informacje są poufne.

Zakres świadczonych usług bhp i p.poż m. in.
 • Szkolimy pracowników,
 • Prowadzimy audyty dotyczące warunków pracy,
 • Sporządzamy analizy stanu warunków pracy i stanu wypadkowości,
 • Doradzamy pracodawcom jak bezpiecznie organizować stanowiska pracy,
 • Sporządzamy dokumentacje powypadkowe,
 • Oceniamy ryzyko zawodowe,
 • Reprezentujemy pracodawcę w przypadku czynności kontrolnych organów nadzoru (PIP, PSP, PIS)
 • Organizujemy system ochrony przeciwpożarowej,
 • Sporządzamy instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
 • Organizujemy ćwidzenia ewakuacyjne przeciwpożarowe.
 • Co więcej doradzamy pracodawcom we wszystkich działaniach, mających jakikolwiek związek z bezpieczeństwem pracy.
Działamy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego w miejscowościach takich, jak:
- Mogilno
- Barcin
- Gniezno
- Inowrocław
- Janikowo
- Strzelno

Podstawa prawna:
Kodeks pracy 2011 art. 237 przypis 11 § 2 (tekst ujednolicony - stan prawny 25.01.2011 r.) " [...] Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy [...] "