Szeroki wachlarz szkoleń
Szkolenia BHP oraz kursy pierwszej pomocy

telefon (52) 315-73-33
biuro@idealBHP.pl

Oferta / Kursy pierwszej pomocy przedlekarskiej

Organizujemy kursy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Kursy skierowane są przede wszystkim dla pracowników firm i instytucji. Program kursu pierwszej pomocy przewiduje 6 godzin dydaktycznych i realizowany jest w ciągu jednego dnia.
Celem kursu pierwszej pomocy jest nabycie praktyczych umiejętności niesienia pomocy innym w typowych sytuacjach wymagających udzielania pierwszej pomocy w środowisku pracy i nie tylko, a także w sytuacjach zagrożenia życia. Każdy punkt programu oprócz ćwiczenia poparty jest niebedną wiedzą teoretyczną.
Szkolenie pierwszej pomocy kończy się egzaminem sprawdzającym, a następnie każdy uczestnik otrzymuje odpowiednie Zaświadczenie potwierdzający nabyte umiejętności.

Program kursu:
1. Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca zdarzenia
2. Udzielenie pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym
3. Pierwsza pomoc w zatrzymaniu oddechu
4. Pierwsza pomoc w zatrzymaniu krążenia
5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa – ćwiczenia
6. Pierwsza pomoc przy oparzeniach, zadławieniach, złamaniach, krwotokach

Kto powinien odbyć kurs udzielania pierwszej pomocy?
Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy, art. 209 przypis 1 § 1 pkt. 2a (zmiany od 18 stycznia 2009) oraz  art. 237 przypis 11a § 1 pkt. 3 pracodawca jest zobowiązany do wskazania pracowników odpowiedzialnych za udzielanie pierwszej pomocy.

  • Wymóg ten dotyczy wszystkich firm. Pracodawcy, by wypełnić ten obowiązek muszą wyznaczyć i skierować swoich pracowników na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz. U. 1998 nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami).

Jeżeli chcesz zapisać siebie lub swoich pracowników na kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo.